درگاه واریز وجه آنلاین

برای تراکنش های تا سقف 50 میلیون تومان

> ورود مبلغ    > نام و نام خانوادگی    > ثبت شماره همراه    > تایید و پرداخت