دانلود کاتالوگ و دفتر چه راهنما محصولات

برای دانلود دفترچه راهنمای دستگاه های مختلف روی لینک مربوط به هر دستگاه کلیک کنید تا فایل مورد نظر برای شما دانلود شود.

دفترچه راهنمای دزدگیر گپ GAP G14

دفترچه راهنمای دزدگیر گپ GAP G13

دفترچه راهنمای دزدگیر فایروال (F9-F10)

دفترچه راهنمای دزدگیر فایروال (F6 - F7)

دفترچه راهنمای تلفن کننده سیمکارتی فایروال نسخه (G6 )

دفترچه راهنمای تلفن کننده سیمکارتی فایروال (G4 - G5)

دفترچه راهنمای iRemote & iSwitch

دفترچه راهنمای ریپیتر Repeater